Masopust 12.3.2011 PDF Tisk

Masopust, masopust, jen mě trabi nevopusť

Masopustní období, přestože dnes již ztratilo vlivem křesťanství svůj původní význam, vyvolává dodnes hluboko v lidských genech zakořeněné stopy pohanských oslav konce zimy a příchodu jara, potřebu uvolnění před vážnou dobou v čase nouze, kdy loňské zásoby docházejí a do nové sklizně je ještě daleko. Staré mytologie byly založeny na střídání chaosu a řádu. Aby mohl nastat řád, stvoření nového času a života, musí mu předcházet chaos. A tím je vytvoření nepřehledné situace za pomoci masky, kdy se člověk stává něčím nebo někým jiným než ve skutečnosti. Také divoké tance a reje, hluk a alkohol přispívají ke krátkodobému narušení sociálního pořádku. Opětovný řád nastává v den jarní rovnodennosti, přelomovém dni, kdy chaos končí a začíná příprava na Velikonoce, velký půst, původně vyvolaný právě vyčerpáním potravinových zásob po zimním období.
Navázat na dávné tradice se zachtělo i členům plzeňského trabantklubu.  Počasí uplynulých dnů přímo vybízelo vytáhnout své miláčky  a vydat se na cesty. Cílem byla oslava masopustu ve skanzenu  a obci Vysoký Chlumec u Příbrami.  A tak vyjelo 8 trabantů s posádkami v sobotu 12.3.2011 za krásného slunečného počasí od TK v Úslavské ulici směrem do Hořovic. Tady na nás u prodejny LIDL již čekali další účastníci výpravy. Po přátelském přivítání  jsme společně  pokračovali v cestě přes Jince a Hluboš. Tady byla krátká zastávka na fotografování. Do Příbrami na parkoviště pod Svatou Horou dorazilo celkem 15 trabantů a 1 wartburg.
Mariánská bazilika na Svaté hoře u Příbrami patří k hlavním poutním místům v České republice. První mariánská kaple v těchto místech stála již v roce 1260. V 15. století tu stával malý kostelíček s věží a zvonem, kde byla uctívána nynější socha Panny Marie s Ježíškem. Prvním jejím ctitelem byl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Soška Panny Marie pochází z roku 1348, je tmavá, vyřezaná z hruškového dřeva. Od dob baroka je oblékána jako královna do různých šatů v liturgických barvách. V roce 1732 byla slavnostně korunována se souhlasem tehdejšího papeže krásnými korunkami. Hlavní pouť "Korunovace" se koná každý rok o třetí neděli po Seslání ducha svatého. Poutní slavnosti jsou zde však od jara do konce podzimu každou neděli i sobotu.Nynější chrám byl postaven v letech 1660 až 1673 podle jednotného plánu architekta Carla Luraga. Stavba je pojata jako mariánský hrad: náměstí, vstupní brána, ambity se čtyřmi hlavními kaplemi a dalšími devíti oltáři, malé nádvoří a uprostřed vyvýšena svatyně Panny Marie Nanebevzaté. V ní je stříbrný oltář, bohatě zdobený svatostánek a nad ním stánek pro milostnou sošku Panny Marie. Od roku 1990 je duchovní správa Svaté Hory opět svěřena kněžím kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristům.
Po prohlídce baziliky měl následovat přislíbený  oběd v pensionu a  restauraci SEBASTOPOL. Snad už po vstupu nás měl varovat nepořádek a cigaretový popel na stolech. Prostor salonku byl o něco lepší i přes velké chladno a tak jsme zůstali. Po delším čekání se zde objevila slečna servírka zjevně vyděšená, že jako hosté budeme něco požadovat.  Z objednávek nápojů byla značně dezorientovaná . Přesto se jí podařilo nápoje roznést. Opět byla časová prodleva a  po ní, již cca po 1 hodině čekání jsme si mohli objednat jídlo. Na výběr toho moc nebylo – bud´smažený kuřecí řízek nebo smažený sýr. Většina volila klasický smažák. Ten se podařilo několika šťastným  jedincům i předložit. Následně jsme byli informováni, že pivo Birel došlo a rovněž tak další smažený sýr už také nebude. Po 1 ½ hodině čekání smutný výsledek pohostinství. Protože jsme chtěli stihnout začátek masopustu, raději jsme zaplatili a opustili hladoví toto nehostinné místo. Varujeme všechny kdo budou číst tento příspěvek – vyhněte se velkým obloukem pensionu a restauraci SEBASTOPOL v Příbrami! Smutný výsledek taképodnikatelství v Čechách!
Do obce Vysoký Chlumec jsme dorazili ¼ hodiny před zahájením ve 14 hodin. Každoroční konání masopustu ve skanzenu a obci navazuje na dávné tradice. Masopustní průvod, tvořený kostýmovanými postavami, přišel za doprovodu kapely do areálu skanzenu, kde jej uvítal vedoucí této pobočky. Průvod požádal o možnost vstupu a provozování masopustních taškařic, které se pak odehrají na prostranství mezi chalupami. Program tvořili žertovné scénky spjaté s místními lidovými tradicemi. Pak se průvod vydal do obce a někteří naši členové byli cestou vtaženi do reje rozpustilých masek. Jeden trabantista se dokonce převléknul za masku stařeny. Dále se  pokračovalo  masopustním veselím v prostorách starého Lobkowiczkého velkostatku. Tady bylo pro všechny účastníky připraveno i malé občerstvení. Zdejší masopust, připravovaný hasiči z Bohutína ve spolupráci s obcí Vysoký Chlumec, se letos konal již po sedmé. Scházejí se na něm nejenom místní obyvatelé, ale v hojném počtu přijíždějí i návštěvníci z širokého okolí. Letos přijeli tedy i trabantisté z Plzně a jejich další přátelé. Myslím si, že všichni kdo se dnes zúčastnili, toho určitě nelitovali a považovali tento den za velmi zdařilý.
jarda.plzen