Stanovy, směrnice a řády PDF Tisk

AMK Trabant Plzeň je občanské sdružení registrované dle zákona a jeho činnost je v souladu s příslušnými zákony ČR upravena stanovami, směrnicemi a dalšími vnitřními předpisy. Mezi nejdůležitější patří tyto:

 

  • Stanovy AMK Trabant ke stažení zde
  • Hospodářský řád ke stažení zde
  • Směrnice k hospodaření ke stažení zde
  • Směrnice k majetku ke stažení zde
  • Směrnice k inventarizaci ke stažení zde
  • Směrnice k provozu služebního vozidla ke stažení zde
  • Statut součástkové základny ke stažení zde