Jarní výlet 12.6.2010 PDF Tisk

Výlet s vůní modravého dýmu a celní kontrolou
Je sobota 12.6.2010 dopoledne a s modravým dýmem v pozadí se sjíždějí účastníci jarního výletu pořádaného TK Plzeň a AICE. Na parkovišti před AIPARKem ve Zruči u Plzně se vedle sebe řadí Trabanty, Wartburgy, Barkasy všech výrobních typů i stáří včetně několika dalších značek. Jejich majitelé se přátelsky zdraví a na všech je vidět potěšení z dnešního setkání a možnosti prezentovat svá vozidla. V 9,30 hodin oficiálně zahajuje společný výlet pan Pavel Křovák. Po úvodu paní Křováková všem rozdává celní prohlášení se slovy: „Vyplňte si je, uschovejte a večer je budete určitě všichni potřebovat!“  Po tom celá skupina odchází na  prohlídku soukromé sbírky letadel a vojenské techniky ( letadla, tanky a další bojová vozidla). Na účastníky  tu dýchá z exponátů magická síla historie.
Po prohlídce všichni nastupují a malebná kolona se přesunuje na další zastávku výletu. Při průjezdu vesnicemi se vždy místní  obyvatelé udiveně zastavují a následně rádi zamávají pestré přehlídce projíždějících vozidel.
Cílem první zastávky jsou Hromnice. Místo kde se v minulosti vyráběla dýmavá kyselina sírová nebo také jak se říkalo vitriol.  Zůstalo zde po této činnosti poměrně velké červené jezero bez života. Opouštíme zaparkovaná vozidla a celá skupina se vydává strmým svahem na obchůzku  po vyznačené trase s průvodními informačními tabulemi. Vzhledem k teplému počasí je zde vzduch nad jezerem prosycen sirnými výpary a  každý si umí představit jak to tu asi vypadalo v době aktivní činnosti. Samozřejmě, že většina účastníků si zde také pořizuje fotografickou dokumentaci. Nezbytná je i hromadná společná fotografie na památku. Po cca ¾ hodinové procházce se opět nastupuje do již sluncem vyhřátých vozidel a vydáváme se na další cestu.
Druhou zastávkou je zámecký statek Býkov. Vozidla se shromažďují na prostranství před areálem i uvnitř statku. V místní restauraci má být pro nás připraven oběd. Ten je skutečně připravený, ale obsluha to nějak nezvládá a tak si musí každý pomoci sám samoobslužně.
Po jídle je možno si samostatně prohlédnout kapli, kovárnu a muzeum zemědělské techniky.
Dá se říci, že dobře najedení a naladěni se vydáváme na další cestu. Cílem jsou Plasy.
U kláštera všichni zaparkují a čeká nás jeho prohlídka. Myslím, že všichni vítají pobyt v chladných chodbách a historických prostorách. Je nás však moc a tak se musíme na prohlídku kláštera rozdělit na 2 skupiny.  Plni krásných dojmů a informací z minulosti opouštíme klášterní prostory a čeká nás další přejezd. Ještě několik fotografií a jedeme.
Cestou opět upoutáváme pozornost ve všech místech kterými projíždíme. Po průjezdu zůstává za námi známá vůně spáleného benzínu v dvoutaktech. Předposlední zastávkou jsou
Dolany.  Za obcí na louce zanecháváme zaparkovaná vozidla a jdeme k cca 300 metrů vzdálenému kostelu. Čeká nás opravdu překvapující podívaná na jednu z nejstarších staveb v Čechách – kostel Sv. Petra a Pavla. Děláme si zde ještě jednu společnou památeční fotku.
Nyní nás již čeká jen přejezd na cílové místo: Na mlejně u Kožlan. Kolona odbočuje z hlavní silnice a pomalu sjíždí do místního areálu.  Přes cestu je  zde však čeveno-bíle pruhovaná závora. Před ní stojí 2 muži ve stejnokrojích pohraničníků a 2 ženy v uniformách celníků. Zasalutují a u každého vozidla následuje postup: „Dobrý den pane řidiči,
Předložte nám vyplněné celní prohlášení.“ Někteří podezřelejší  řidiči si musí i vystoupit, otevřít zavazadlový prostor nebo ukázat i motor. „Měl by jste to mít v lepším stavu“, je
slyšet občasné napomenutí. „dnes vás ještě pustíme, ale příště …..“. Dávají razítka do celního prohlášení, zvedají závoru a pouštějí vozidla dále. Fotoaparáty za smíchu přihlížejících jen cvakají a zachycují překvapení přijíždějících a nic netušících osádek vozidel.
Tak to se vám dámy Křováková (autorka nápadu), Čadková a pánové Pihlíku, Fričku opravdu moc povedlo – děkujeme vám za vzpomínku na staré časy.
Na závěr nechybělo ani tradiční opékání buřtů. A kdo by moc nevěřil mému vyprávění o výletu – může se podívat do fotogalerie na obrázky.  

jardaplzen

2010Jvylet_003
2010Jvylet_003 2010Jvylet_003
2010Jvylet_004
2010Jvylet_004 2010Jvylet_004
2010Jvylet_006
2010Jvylet_006 2010Jvylet_006
2010Jvylet_008
2010Jvylet_008 2010Jvylet_008
2010Jvylet_009
2010Jvylet_009 2010Jvylet_009
2010Jvylet_012
2010Jvylet_012 2010Jvylet_012
2010Jvylet_014
2010Jvylet_014 2010Jvylet_014
2010Jvylet_015
2010Jvylet_015 2010Jvylet_015
2010Jvylet_020
2010Jvylet_020 2010Jvylet_020
2010Jvylet_029
2010Jvylet_029 2010Jvylet_029
2010Jvylet_031
2010Jvylet_031 2010Jvylet_031
2010Jvylet_032
2010Jvylet_032 2010Jvylet_032
2010Jvylet_034
2010Jvylet_034 2010Jvylet_034
2010Jvylet_035
2010Jvylet_035 2010Jvylet_035
2010Jvylet_041
2010Jvylet_041 2010Jvylet_041
2010Jvylet_042
2010Jvylet_042 2010Jvylet_042
2010Jvylet_044
2010Jvylet_044 2010Jvylet_044
2010Jvylet_049
2010Jvylet_049 2010Jvylet_049
2010Jvylet_050
2010Jvylet_050 2010Jvylet_050
2010Jvylet_053
2010Jvylet_053 2010Jvylet_053
2010Jvylet_055
2010Jvylet_055 2010Jvylet_055
2010Jvylet_059
2010Jvylet_059 2010Jvylet_059
2010Jvylet_062
2010Jvylet_062 2010Jvylet_062
2010Jvylet_064
2010Jvylet_064 2010Jvylet_064
2010Jvylet_065
2010Jvylet_065 2010Jvylet_065
2010Jvylet_078
2010Jvylet_078 2010Jvylet_078
2010Jvylet_080
2010Jvylet_080 2010Jvylet_080
2010Jvylet_083
2010Jvylet_083 2010Jvylet_083
2010Jvylet_085
2010Jvylet_085 2010Jvylet_085
2010Jvylet_088
2010Jvylet_088 2010Jvylet_088
2010Jvylet_089
2010Jvylet_089 2010Jvylet_089
2010Jvylet_095
2010Jvylet_095 2010Jvylet_095
2010Jvylet_098
2010Jvylet_098 2010Jvylet_098
2010Jvylet_101
2010Jvylet_101 2010Jvylet_101
2010Jvylet_104
2010Jvylet_104 2010Jvylet_104
2010Jvylet_105
2010Jvylet_105 2010Jvylet_105
2010Jvylet_107
2010Jvylet_107 2010Jvylet_107
2010Jvylet_109
2010Jvylet_109 2010Jvylet_109
2010Jvylet_110
2010Jvylet_110 2010Jvylet_110
2010Jvylet_111
2010Jvylet_111 2010Jvylet_111
2010Jvylet_112
2010Jvylet_112 2010Jvylet_112
2010Jvylet_113
2010Jvylet_113 2010Jvylet_113
2010Jvylet_114
2010Jvylet_114 2010Jvylet_114
2010Jvylet_115
2010Jvylet_115 2010Jvylet_115
2010Jvylet_118
2010Jvylet_118 2010Jvylet_118
2010Jvylet_119
2010Jvylet_119 2010Jvylet_119
2010Jvylet_120
2010Jvylet_120 2010Jvylet_120
2010Jvylet_121
2010Jvylet_121 2010Jvylet_121
2010Jvylet_123
2010Jvylet_123 2010Jvylet_123
2010Jvylet_124
2010Jvylet_124 2010Jvylet_124
2010Jvylet_129
2010Jvylet_129 2010Jvylet_129
2010Jvylet_130
2010Jvylet_130 2010Jvylet_130
2010Jvylet_133
2010Jvylet_133 2010Jvylet_133
2010Jvylet_135
2010Jvylet_135 2010Jvylet_135
2010Jvylet_136
2010Jvylet_136 2010Jvylet_136