Podzimní výlet 11.9.2010 PDF Tisk

PODZIMNÍ VÝLET TK PLZEŇ 11.9.2010

Malebné město Rožmitál pod Třemšínem je vzdáleno 48 km jihovýchodně od Plzně a 17 km od Příbrami. To bylo v sobotu 11.9.2010 v 9,00 hodin místem srazu účastníků podzimního výletu, který pořádal TK Plzeň.

Ve Starém Rožmitále stojí od nepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními varhanami z roku 1750, na něž v letech 1788 – 1815 hrával Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše vánoční „Hej mistře“. Městu vévodí renesanční zámek, v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála. Od července roku 2010 se Rožmitál chlubí novým Podbrdským muzeem s památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů značky AERO. Tato expozice měla u všech trabantistů velký obdiv.

Po jejím shlédnutí se vydala na další cestu kolona asi 25 vozidel (Trabantů i dalších značek).
Cílem byl novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina, která byla inspirací hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života.Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem (arch.Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z r.1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké.V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží nově otevřená Galerie Václava Kounice. V roce 1997 se památník zúčastnil finále soutěže o cenu Evropské muzeum roku ve švýcarském Lausanne.

Po prohlídce pokračovala kolona k dalšímu místu. Cílem byla Březnice kde všichni poobědvali.

Renesanční zámek Březnice leží ve stejnojmenné obci, západně od vodní nádrže Orlík. Vznikl z původního hradu ze 13. století. Ten v 15. století rozšířili potomci Petra Zmrzlíka ze Svojšína a v polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. Shlédli jsme zde expozici zahrnující nábytek z 18.- 19. století, historické zbraně, brnění, hodiny, porcelán a mnoho dalších exponátů. Zámek Březnice, sídlo Buziců, pánů z Lokšan a Jeníšků z Újezda, představuje velmi hodnotnou ukázku renesanční architektury v České republice.

Následoval další přejezd kolony.

Po zaparkování vozidel v Roželově se skupina vydala pěšky na dominantu dnešního putování. Třemšín je vrch tyčící se na jižním okraji Brd do výšky 827 metrů nad mořem.

Cestou na vrchol cca 4-5km se prochází nádhernými, velmi starými smíšenými lesy. Dojdete-li na samý vrchol, možná ještě najdete nějaké stopy po gotickém hradu, který zde byl vystavěn začátkem 14. století. Za zmínku stojí také to, že tady ještě mnohem dříve, okolo 10. století, stávala dvě opevněná hradiště. Dnes už tomu tak není, avšak v minulosti se Třemšín stal cílem velkých národních poutí. Na vrcholu se nachází dřevěná, volně přístupná, 18 metrů vysoká rozhledna. Nechal ji postavit arcibiskup hrabě Schönborn v roce 1888. Jedná se i o přestavbě, popřípadě výstavbě nové rozhledny. Tento vrchol, spolu s několika dalšími, tvoří základní členitost Brdské vrchoviny.

Plni dojmů se trabantisté vrátili ke svým miláčkům, nasedli a kolona se přesunula do Železného Újezda.

Odtud všichni došli k rozhledně Na Skále, která stojí nad obcí Železný Újezd. Jde o vysokou ocelovou konstrukci, primárně sloužící jako telekomunikační věž. Postavena byla v roce 2000 a slavnostní otevření proběhlo 31. března 2001.Výška vyhlídkové plošiny je 697 m n. m. a je z ní krásný pohled na jižní část Brd (Třemšín) a celé Pošumaví.

Protože tentokrát bylo počasí příznivé – celý výlet zakončilo tradiční opékání špekáčků, debata nad vydařeným výletem a kam třeba příště.

jardaplzen