Historie
PDF Tisk

AMK Trabant Plzeň 1967 - 2010

 

Něco z historie našeho klubu.
První trabantkluby v tehdejší ČSR začaly vznikat v roce 1965. První dvacítka nadšených majitelů nových vozů se v dubnu 1967 sešla v ZO Svazarmu Plzeň – Bory a založila značkový klub Trabant. Vlastní činnost sestávala především z členských besed, konaných někdy  i 2x měsíčně a od jara 1968 i ze společných cílových jízd. Po navázání kontaktu s výrobním závodem došlo i na získávání technických znalostí a vytváření pohotovostního skladu náhradních dílů. V dubnu 1970 byla založena samostatná ZO Svazarmu AMK Trabant Plzeň, střechu nad hlavou nám i nadále poskytovala budova ZO Svazarmu Bory. V  dubnu 1979 zakoupila naše organizace, v té době zastoupená předsedou organizace p. Rolandem Klemmeyerem , objekt v Úslavské ul. 2, tehdy ve značně zdevastovaném stavu. Po velkých úpravách, prováděných převážně brigádnicky vlastními silami, vzniklo důstojné sídlo našeho klubu. Díky němu jsme přečkali bez větších otřesů změny ve společnosti, díky němu jsme zůstali jedním z mála klubů, který i  přes veškerá úskalí stále existuje. Pravda,  více jak tisícihlavá členská základna  postupem doby klesla na necelých dvě stě členů, ale je nutno vzít v úvahu stáří aut v návaznosti na stáří většiny jejich majitelů, náročnost oprav (a to nejen po technické ale i finanční stránce) i dostupnost náhradních dílů. I když  po této stránce jsme na tom stále dobře, díky velmi slušně zásobenému skladu náhradních dílů.
První opravy trabantů se prováděly v dnes již neexistující pronajaté dílně „Na Fidle“ v Žatecké ulici a u ploché dráhy na Borech. Nelze nevzpomenout ani na hojně navštěvované dílny p. Blahoudka na Výsluní a ing. Hajšmana v Resslově ulici. Po rekonstrukci našeho domu v Úslavské ulici jsme vybudovali vlastní dílnu a sklad náhradních dílů.. Z původně svépomocné dílny vznikla časem značková  opravna s  pravidelným provozem, vzhledem k poklesu zájmu o opravy slouží poslední dva roky k opravám pouze na objednávku  po předchozí domluvě.
V čele výboru, který je vrcholným orgánem naší organizace, se postupem let vystřídalo několik předsedů – Boh. Novotný hned po založení v r. 1967, Zdeněk Štekl 1967-1978, ing. Miloslav Sodomka 1978-1981, Roland Klemmeyer 1982-1987, Jaroslav Stupka 1988, Jaroslav Grulich 1989, znovu Roland Klemmeyer 1990-1998. Od r. 1998 do roku 2009 byla předsedkyní jediná žena, Milada Šambergerová, která pak zastupovala do roku 2010 ve funkci místopředsedkyně odstoupivšího předsedu až do zvolení  současného a zatím posledního předsedy Petra Pihlíka . Vyjmenovat všechny, kteří po všechna léta existence našeho klubu věnovali svůj čas práci ve výboru, kontrolní komisi a dalším činnostem pro klub by zabralo opravdu mnoho místa, tak alespoň velký dík….
Náš klub koná  řadu  akcí – pravidelný technický den, jarní a podzimní výlet,  od r. 2002 každo- ročně  značkový sraz na Butově u Hracholuské přehrady. Je-li příznivá zima, pořádáme školu smyků. A nemohu zapomenout ani na jarní a podzimní brigády na úklid a běžnou údržbu našeho domu. Čtyřikrát ročně vydáváme náš Zpravodaj, rovněž čtyřikrát se setkáváme na schůzích naší členské základny.